emblema little

ALSĖDŽIŲ

STANISLOVO

NARUTAVIČIAUS

GIMNAZIJA

MOKYKLOS  LOGOPEDĖ  RENATA CIPARIENĖ

Darbo vieta:  3 kabinetas.

Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 

Savaitės diena

Kontaktinės

valandos

Nekontaktinės

valandos

Pirmadienis 1 10.35 – 11.20 - -
Trečiadienis 5

8.45 – 10.25

11.40 – 12.25

13.40 – 15.20

2

10.35 – 11.20

12.45 – 13.30

Ketvirtadienis 1 8.00 – 8.45 - -
Penktadienis 2 12.45 – 14.25 0,5 14.35 – 15.05
Iš viso 11,5 val. 9 2,5

Mob. Tel.: 860370306

Logopedas yra specialistas teikiantis pagalbą vaikams, paaugliams ir suaugusiems, turintiems kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, balso, rašymo (skaitymo) sutrikimų.  Logopedas atsakingas už prevenciją, įvertinimą, pagalbos teikimą ir mokslinius tyrimus. Šiame kontekste, komunikacija apima visus kalbos suvokimo, rašomosios ir šnekamosios kalbos bei neverbalinio bendravimo  procesus.

Tikslas - Teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų. Padėti jiems įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Logopedas gimnazijoje:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo, bei kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su gimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos Vaiko Gerovės komisijai;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. Su gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
  • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos  mokiniams teikimo  klausimais;
  • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

 

Svetainės lankomumas nuo 2016-09-22
ŠiandienŠiandien43
Šią savaitęŠią savaitę363
Šį mėnesįŠį mėnesį1008
VisoViso77892
Dabar lankosi: 1

ASU logo

chrestomatija

TAMO

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

tevu linija internetas