emblema little

ALSĖDŽIŲ

STANISLOVO

NARUTAVIČIAUS

GIMNAZIJA

Gimnazijoje veikia trys savivaldos grupės: gimnazijos taryba, mokytojų taryba ir mokinių taryba.

Gimnazijos taryba - aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Į gimnazijos tarybą mokiniai, tėvai ir mokytojai įeina lygiomis dalimis.

Gimnazijos administracija daugumą sprendimų priima tik suderinusi su gimnazijos taryba. Gimnazijos tarybos sprendimai turi didelę reikšmę gimnazijai kreipiantis į savivaldybės tarybą.

 

Tarybos nariai:

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos administracija, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, medicinos darbuotojas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokinių taryba sudaro po du mokinių atstovus iš 6-12 klasių. Mokinių tarybos pagrindinė funkcijos:

  • atstovauti mokinių interesams, teikiant pasiūlymus gimnazijos administracijai.
  • organizuoti kryptingą mokinių laisvalaikį, rengiant įvairius projektus, renginius, akcijas.
  • skatinti mokinių pilietinį aktyvumą.

Gimnazijos tarybos nuostatai

Svetainės lankomumas nuo 2016-09-22
ŠiandienŠiandien28
Šią savaitęŠią savaitę28
Šį mėnesįŠį mėnesį844
VisoViso79435
Dabar lankosi: 3

ASU logo

chrestomatija

TAMO

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

tevu linija internetas