emblema little

ALSĖDŽIŲ

STANISLOVO

NARUTAVIČIAUS

GIMNAZIJA

Kovo 25-27 dienomis Klaipėdoje, Dragūnų Būtigeidžio  batalione vyko Jaunųjų šaulių pirmos pakopos kursai. Juose dalyvavo ir gausus būrys Alsėdžių šaulių 6-osios kuopos narių.

Jauniesiems šauliams buvo vykdomi teoriniai, bei praktiniai kariniai užsiėmimai, sportinės varžybos, pažintinės kelionės. Įsisavinę žinias tūrėjo jas įrodyti testavimuose, po kurių ir paaiškėjo kas turi teisę įgyti pirmąją šaulių pakopos kategoriją.

Nuotraukos

2011 metų lapkričio mėnesį Plungės rajono Alsėdžių vidurinėje mokykloje antrą kartą mokyklos istorijoje buvo atkurta Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Alsėdžių 6-oji šaulių kuopa, kuriai šiuo metu priklauso virš 60 mokyklos jaunųjų šaulių, o jiems vadovauja  gynybinio – pilietinio ugdymo instruktorius, jaunas ir energingas atsargos leitenantas Julius Svirušis, 2010 m. baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją.

2012 m. balandžio 27 d. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko iškilmingas Šaltojo karo muziejaus atidarymas, skatinęs žmones susimąstyti, kur link veda žmogaus beprotystė. Šiame renginyje aktyviai dalyvavo ir Alsėdžių 6-osios kuopos jaunieji šauliai. Vieni apsirengė sovietų armijos, kiti – šaulių (taikos karių) uniformomis. Atvykstančius  svečius prie pirmo kontrolės posto pasitiko ,,sovietų armijos kariai“, paprašydami pateikti leidimą įvažiuoti į paskutinę uždarą karinę teritoriją. Antrame poste lankytojai buvo raginami tapti taikos sergėtojais, turėjo išmokti atiduoti pagarbą taikai, buvo pakviesti nusifotografuoti prie sovietinių  relikvijų bei užsiregistruoti taikos karių žurnale. Renginio svečiai su šypsena vykdė jaunųjų šaulių komandas, pozavo su dujokaukėmis, kareiviškais švarkais ir miline.

Lietuvos Šaulių sąjunga – savanoriška pilietinės savigynos organizacija, ugdanti pilietiškumą ir  tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą.   Kiekvienais metais sausio mėn. jaunieji šauliai vyksta į tradicinį bėgimą Vilniuje ,,Gyvybės ir  mirties  kelias“, vasarą -  į sukarintas stovyklas, dalyvauja Šaulių sąjungos  organizuojamuose pilietiškumo projektuose, renginiuose, organizuoja žygius po partizanų žūties vietas.

Balandžio 27 d. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko iškilmingas Šaltojo karo muziejaus atidarymas, skatinęs žmones susimąstyti, kur link veda žmogaus beprotystė. Šiame renginyje aktyviai dalyvavome ir mes, Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8 - osios rinktinės  Alsėdžių 6-osios kuopos jaunieji šauliai. Vieni apsirengėme sovietų armijos, kiti – šaulių (taikos karių) uniformomis. Atvykstančius  svečius prie pirmo kontrolės posto pasitiko ,,sovietų armijos kariai“, paprašydami pateikti leidimą įvažiuoti į paskutinę uždarą karinę teritoriją. Patekusius į ją lankytojus antrame poste raginome tapti taikos sergėtojais, išmokėme atiduoti pagarbą taikai, kvietėme nusifotografuoti prie sovietų relikvijų bei užsiregistruoti taikos karių žurnale. Renginio svečiai su šypsena vykdė mūsų komandas, pozavo su dujokaukėmis, kareiviškais švarkais ir miline.

Sausio 13-osios minėjimas Alsėdžių vidurinėje mokykloje 2012 m. sausio 13 d.

 

Į užmaršties miglą išeina daugelis istorinių įvykių, kurie keitė Lietuvos istoriją. 1991 metų sausio 13-osios įvykiai, parodę mūsų tikėjimą laisvę, išlieka gyvi nuolat jos prisimenant.

2012 m. sausio 13 d. rytą, Alsėdžius dar gaubiant sutemoms, kiekviename mokyklos aukšte sužibo žvakės liepsna – tos nakties laužų atspindys. Dailės mokytoja R.Valančienė, kartu su istorijos mokytoju J.Tamošausku priminė mokiniams kas įvyko 1991 m. sausio 13-ąją  - paruošė liudininkų atminties sieną. Istorijos mokytojas P.Klapatauskas pirmųjų pertraukų metų, skaitmeninių vaizdų pagalbą mokyklos fojė, skatino mokinius sugrįžti į tos nakties įvykius. Visi mokyklos mokiniai susirinko mokyklos aktų salėje, kur mokykloje atkurtos šaulių kuopos savanoriai įnešė valstybės vėliavą. Minėjimo renginį pradėjo istorijos mokytojas P.Smilgevičius, supažindinęs visus su istoriniais įvykiais iki 1991 m. sausio 13-osios nakties. Ekrane keičiantis sausio 13-osios vaizdų kronikai apie tos nakties įvykius gyvai liudijo istorijos mokytojas P.Klapatauskas. Vėliau buvo paminėti tą naktį žuvusieji laisvės gynėjai – minint jų pavardes įnešamos atminties žvakės. Muzikos mokytojui M.Miliauskui padedant, išsaugant rimtį ir pagarbą žuvusiems, visi susirinkusieji sugiedojo valstybės himną.

Ši istorinė atmintis ir pilietinis sąmoningumas visada išlieka gyvi mokyklos mokinių širdyse

 

Sausio 13 ir Vasario 16 minėjimo akimirkos

Svetainės lankomumas nuo 2016-09-22
ŠiandienŠiandien24
Šią savaitęŠią savaitę24
Šį mėnesįŠį mėnesį840
VisoViso79431
Dabar lankosi: 15

ASU logo

chrestomatija

TAMO

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

tevu linija internetas