emblema little

ALSĖDŽIŲ

STANISLOVO

NARUTAVIČIAUS

GIMNAZIJA

 

Gynybinis – pilietinis ugdymas

 

Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla - pirmoji bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, įvedusi gynybinio – pilietinio ugdymo pakraipą realinio ir humanitarinio profilio vidurinės mokyklos klasėse.

Tarpukaryje Alsėdžiuose veikė gausios moterų ir vyrų šaulių kuopos. 2000 metų spalio mėnesį atkurta Alsėdžių šaulių organizacija.

2001 metų sausio 9 dieną jai suteiktas  Telšių AŽŠR 8 –osios rinktinės Alsėdžių 8- osios šaulių kuopos statusas.

Tų pačių metų vasario 16 dieną pasižadėjimą Tėvynei davė 54 jaunieji šauliai ir 1 nerikiuotės šaulys – mokyklos direktorius Leonas Mockūnas.

2001 metų spalio 29 dieną, iškilmingo susitikimo metu tarp Alsėdžių

vidurinės mokyklos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Pagal šią sutartį  akademijos dėstytojai paruošė integruotas gynybinio – pilietinio ugdymo programas, nuolat teikia naujausią metodinę bei dalykinę pagalbą, Alsėdžių vidurinės mokyklos įvairių dalykų mokytojams.

 

2005  metais mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo centru prie Krašto apsaugos ministerijos. Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo centras įsipareigojo:

1) organizuoti ir rengti Alsėdžių vidurinėje mokykloje renginius, skirtus tėvynės gynimo    švietėjiškos veiklos propagavimui;

2) teikti dalykinę ir metodinę pagalbą organizuojant gynybinį - pilietinį ugdymą mokykloje;

3) kviesti mokyklos mokinius ir mokytojus į Valstybinio pilietinio pasipriešinimo  rengimo centro organizuojamus renginius;

4) propaguoti Alsėdžių vidurinės mokyklos gynybinio - pilietinio ugdymo pakraipą kitose švietimo įstaigose.

Šiuo metu Gynybinį – pilietinį ugdymą renkasi ne tik Alsėdžių miestelio moksleiviai, bet atvyksta mokinių iš Telšių, Plungės, Mažeikių, Salantų, Klaipėdos, Palangos ir kitų miestų bei rajonų. Dauguma jų gyvena mokyklos bendrabutyje.

Gynybinio – pilietinio ugdymo idėja  skirta suteikti galimybę įgyti išsilavinimą socialinės rizikos grupės vaikams, sudaryti sąlygas rinktis ir keisti mokomuosius dalykus, pakraipas, profilius. Atgaivinti pilietiškumo, tautiškumo ugdymą, ugdyti fizinį ir psichologinį pasirengimą, drąsą, ištvermę, drausmę, pareigingumą. Gynybinio pilietinio ugdymo programa parengta pagal jaunųjų šaulių rengimo programą. Šios programos pagrindu parengta gynybinio – pilietinio ugdymo programa įvesta kaip pasirenkamasis dalykas nuo devintos iki dvyliktos klasės ir integruota į daugelį mokomųjų dalykų – kūno kultūrą, istoriją, lietuvių kalbą, etiką, muziką, politologiją, fiziką. Mokykloje vykdomas kryptingas pilietiškumo ugdymas ir papildomo ugdymo veikloje. Daug valandų skiriama muzikai, sportui, choreografijai.

 

Pagrindiniai gynybinio – pilietinio ugdymo programos tikslai:

 1. ugdyti mokinių patriotiškumą, fizinį, pradinį karinį ir psichologinį pasirengimą, drąsą, ištvermę, drausmę, pareigingumą;
 2. suteikti pradinius karinius įgūdžius, žinias;
 3. mokyti mokinį būti doru piliečiu, tapti geru Lietuvos kariuomenės kariu ir Lietuvos Respublikos gynėju;
 4. sudaryti lygias galimybes visų sluoksnių gyventojų vaikams siekti išsilavinimo;
 5. rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija;
 6. rūpintis Lietuvos kariniu- gynybiniu paveldu ir jo apsauga, bei įamžinimu;
 7. ugdyti, mokyti ir rengti piliečius visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui ir valstybės gynimui.

 

Svarbiausi 2012-2013 m.m.  gynybinio - pilietinio ugdymo pasiekimai:

 

Mokykloje svečiavosi Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius;

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko bazėje Rukloje vyko Lietuvos mokinių būrio rikiuotės konkursas.  Užimta I-oji vieta;

Mokyklos jaunieji šauliai aktyviai dalyvavo renginiuose, skirtuose Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Renginiai vyko Telšiuose ir mokykloje;

Mokykloje  išradingai paminėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 95-ąsias metines:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje vykusiame moksleivių žygio dainos konkurse Alsėdžių vidurinės mokyklos moksleiviams atiteko antroji vieta;

Radviliškyje vykusiame atrankiniame Būrių konkurse laimėta pirmoji vieta ir kvietimas lapkričio 8 dieną dalyvauti respublikiniame konkurse, kuris vyks Kauno  Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.

Gynybinis – pilietinis ugdymas – vyriškumo mokykla

Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla – vienintelė mokykla respublikoje, vykdanti gynybinio – pilietinio ugdymo programą formalaus ir neformalaus ugdymo metu.

Kaip pasirenkamąjį dalyką mokiniai gali rinktis 9 kl.-1 val., 10 kl.-1 val., 11 kl.-2 val. ir 12 kl.- 2 val.

Jei mokinys dalyką renkasi 11 klasėje – 3 val. 11 klasėje ir 3 val. 12 klasėje.

Jei mokinys dalyką renkasi 10 klasėje, sudaroma grupė, kurioje mokomasi po 2 val. 10-12 klasėse.

Gynybinio – pilietinio ugdymo grograma, parengta pagal jaunųjų šaulių rengimo programą. Gerai besimokantys, aktyvūs mokiniai aprūpinami paradine, o visi pasirinkę gynybinį – pilietinį ugdymą – pratybų apranga.

Šiuo metu gynybinį – pilietinį ugdymą pasirinkę 18 devintokų ir 14 dešimtokų. Tarp jų yra ir 6 merginos.

Gynybiniam – pilietiniam ugdymui vadovauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventas, atsargos leitenantas Julius Svirušis.

svirusis2012

 


 

Socialinė – pedagoginė parama

Mokykla turi bendrabutį, veikia mokyklos vaikų dienos centras. Čia sėkmingai sprendžiamos socialinės vaikų problemos,  gaunantys nemokamus pietus gauna ir nemokamą vakarienę (4,5 Lt.), yra dušai, skalbykla, virtuvė.

Mokiniai ugdomi pagal griežtą dienotvarkę, didelis dėmesys skiriamas mokinių fiziniam aktyvumui. Kasdien vyksta užsiėmimai sporto ir treniruoklių salėse, vedama rytinė mankšta, rytiniai ir vakariniai patikrinimai.

img_0187

Mokykloje veikia gausi šaulių kuopa – 62 mokiniai  ir 4 mokytojai. Kuopai vadovauja instruktorius J. Svirušis.


Ugdymo procesas

Mokykloje dirba 45 mokytojai, jų tarpe 15 – vyrų. Dirba visi specialistai. Aukšti akademiniai pasiekimai be korepetitorių pagalbos.  Labai aukšti  rezultatai olimpiadose.  Šiais mokslo metais rajoninėse olimpiadose užimta 11  prizinių vietų, o 4 mokiniai tapo nugalėtojais. 5 mokiniai siunčiami į respublikines olimpiadas.

Gabūs ir darbštūs mokiniai sėkmingai laiko valstybinius egzaminus, pasiekdami  aukščiausių rezultatų.


Meninis ugdymas

Mokykloje veikia Platelių meno mokyklos skyrius. Joje mokoma šių ugdymo programų: dainavimo, pučiamųjų, akordeono, fortepijono ir dailės.

Muzikos mokytojas sėkmingai vadovauja gitaristų ansambliui, merginų vokaliniam ansambliui, mažųjų chorui.  Labiausiai mėgstamas vyresniųjų vaikinų (jame dalyvauja ir  4 jaunieji mokytojai) pilietinės dainos ansamblis.

ansamblis

Pasirenkamieji dalykai

Be gynybinio – pilietinio ugdymo 11 klasėje mokiniai noriai renkasi vidaus patalpų apdailos ir remonto bei vairavimo mokymo dalykus.

 

Materialinė bazė

Mokykla visiškai apsirūpinusi sportiniu inventoriumi: yra treniruoklių salė, pilnas lengvosios atletikos reikmenų komplektas, slidės, krepšinio ir futbolo kamuoliai. Turime universalią dirbtinės dangos aikštelę. Šiais metais įsirengsime dirbtinės dangos bėgimo takus bei naują krepšinio aikštelę su dirbtine danga. Dalyvaudami projektinėje veikloje atliksime mokyklos aktų salės rekonstrukciją, o renovuojamų mokyklų respublikiniame rezerviniame sąraše esame antri. Mokomieji kabinetai aprūpinti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

os

Sportas

Mokyklos sportininkai ne kartą tapo daugkartiniais Lietuvos olimpinio festivalio, respublikinių ir rajoninių varžybų nugalėtojais ir prizininkais lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, virvės traukimo, šaudymo ir kitose rungtyse.

Turime išugdę respub-likos čempionų lengvosios atletikos ir OS rungtyse, Pabal-tijo ir Pasaulio čempionato dalyvių, o direktoriaus pava-duotojas ugdymui Regimantas Kavaliauskas šiemet sėkmingai pasirodė Pasaulio taurės etape Amerikoje, Europos čempionatuose.

Mokyklos mokytojai sėkmingai atstovauja miestelio bendruomenę rajoninėse sporto varžybose.

Socialiniai partneriai

 • Ponios Almos Adamkienė paramos ir labdaros fondas.
 • Paramos fondas „Viltis Vikonda“.
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 • Telšių apskrities Žemaičių šaulių 8-oji rinktinė.
 • Orientavimosi sporto klubas „Telšiai“.
 • Lietuvos Laisvės Armijos karių ir rėmėjų sąjunga.
 • Šiaulių lengvosios atletikos asociacija „Dinamitas“.
 • Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-oji rinktinė.
 • Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo centras prie KAM.
Svetainės lankomumas nuo 2016-09-22
ŠiandienŠiandien24
Šią savaitęŠią savaitę24
Šį mėnesįŠį mėnesį840
VisoViso79431
Dabar lankosi: 12

ASU logo

chrestomatija

TAMO

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

tevu linija internetas